Salg av næringstomter

I Norheim Næringspark og Raglamyr Næringspark har vi næringstomter med regionens beste beliggenhet for salg. God eksponering mot trafikkerte hovedveier. Noen av tomtene er grovplanert og byggeklare. Reguleringsplaner som tillater handel, lager og kontor. Høy tomteutnyttelse.

- Kontakt Rolf  Viksund, telefon +47 975 06 935