Nytt kjøpesenter

Ledige butikk lokaler i nytt kjøpesenter i Norheim Næringspark.

Nytt kjøpesenter på veien mellom Norheim og Raglamyr er under oppføring. Bygget som ligger ved den nye rundkjøringen på Spannaveien er på ca 3000 m2 og ferdigstilles i april 2015. Vi har ca 1700 m2 ledige butikklokaler for utleie. Reguleringsplanen tillater detaljhandel. Meget god parkeringsdekning. Kiwi disponerer resten av bygget.

 

- Kontakt Rolf  Viksund, telefon +47 975 06 935

Sitasjonskart_PDF

Fasade_PDF

Plan_PDF

BTA_PDF