Ledige butikklokaler

Butikklokaler på ca 1700 m2 ledige for utleie. Ferdigstilles april 2015. Bygget ligger ved den nye rundkjøringen på Spannaveien mellom Oasen og Amanda Storsenter. Reguleringsplanen tillater detaljhandel. Meget god parkeringsdekning. Kiwi er leietaker i bygget.

- Kontakt Rolf Viksund, telefon +47 975 06 935